پلی اتیلن متالوسن

اولین پلیمر متالوسنی برپایه PE(Polyethylene) که به صورت تجاری به بازار معرفی گردید برای کاربردهایی مانند بسته بندی غذایی و بهبود مقاومت ضربه بود. این پلیمر ها اکنون با دانسیته رزین ۰۸۶-۰.۹۱ و با توزیع وزن مولکولی باریک در دسترس هستند. این محصولات بدلیل پایداری بالا و درجه تجزیه پایین، ویژگی های برجسته سیل داغ، شفافیت و چقرمگی عالی از نظرمارکت بسیار ارزشمند هستند. با توجه به دانسیته، این مواد با LLDPE زیگلر ناتا در کاربردهای مانند فیلم استرچ قابل رقابت اند و بدلیل توزیع باریک وزن مولکولی خواص نوری وچقرمگی بالای خودرا حفظ می کنند
متالوسنی ها به طور ذاتی shear thinning (نازک شونده برشی )بالاتری نسبت به LLDPE معمولی دارند که باعث فرآیند پذیری آسان تر آنها می شود.استحکام کششی و مقاومت ضربه mPEنسبت به LLDPE معمولی ۶۰٪ بالاتر است و قادرند فیلم مستحکم تربا ضخامت پایین تر تولید کنند
این مواد با فیلم های PE سازگار بوده و در اختلاط باآنها یک Tg واحد از خود نشان می دهند و خواص سیل را بهبود می دهند