ترموپلاست مهندسی ویستامکس

ترموپلاست مهندسی ویستامکس vistamaxx
پلیمر مهندسی ویستامکس(VISTAMAXX) برپایه زنجیره پلی پروپیلن ایزوتکتیک(iPP) است که کومونومر اتیلن(ethylene) به صورت رندم درزنجیره توزیع شده و کاتالیست مورد استفاده در آن متالوسن(metallocene) است که بواسطه آن توزیع وزن مولکولی ویستامکس باریک و دانسیته محصول به زیر ۰.۸۸۰ g/cm3رسیده است وهم چنین توزیع کمک مونومر همگن است میزان اتیلن موجود حداکثر ۲۵٪ است وحضور آن درساختار بلوری نقص ایجاد کرده و تبلور کلی را کاهش
داده که در نتیجه Tg به ۳۰- رسیده و ویستامکس را مناسب برای استفاده در کاربردهای الاستومری در دمای پایین کرده اما خواص دمای بالای آن بدلیل تبلور و Tm پایین محدود شده است . با افزایش میزان کومونومر اتیلن خواص الاستومری افزایش پیدا کرده و به عنوان مقاوم کننده(impact modifier) ضربه دماهای پایین برای کامپاند های پلی پروپیلن(PP) و پلی اتیلن(PE) و در صورت اصلاح برای کامپاند های پلی آمیدی(PA) نیز می تواند مورد استفاده قرار گیرد.
در مخلوط ناسازگار پلی پروپیلن و پلی اتیلن ویستامکس به عنوان سازگارکننده عمل کرده وتنش سطحی دو جز را کاهش و خواص فیزیکی ومکانیکی را بهبود داده است . و همچنین به عنوان حامل یا کریر(Carrier) مناسب رنگ یا افزودنی نیز در مستربچ های رنگی ،افزودنی ویا سفید نیز می تواند مورد استفاده قرار گیرد
ویستا مکس به عنوان پلاستیک مهندسی در فیلم های پلیمری و فیلم های بسته بندی به طور گسترده استفاده می شود که باعث افزایش خواص مکانیکی همچون ازدیاد طول (elongation)و مقاومت ضربه تیز(dart impact) شده که درنتیجه سوراخ شدگی(puncture resistance) محصول را کاهش می دهد. از جمله فیلم های چندلایه پلی اتیلنی(فیلم بلون) استرچ صنعتی(stretch wrap) استرچ هود(stretch hood) فیلم های گلخانه ای(greenhouse film) فیلم های FFS