ترموپلاستیک مهندسی پلی کربنات PC

پلی کربنات (Polycarbonate) به موادی اطلاق می شود که پیوندکربناتی ومشابه پلی استردارند اما پایداری حرارتی و Tg بالاتر از آنها دارند که مرسوم ترین شان PC آروماتیکی است که به علت ویژگی های مهندسی و پایداری حرارتی از پلی کربنات خطی یا آلیفاتیک توسعه یافته تر است . همه انواع PC شفاف بوده و هموپلیمرآن ضربه کمتری نسبت به کوپلیمر دارد . پلی کربنات(PC) آروماتیکی برپایه بیس فنول A (BPA) بوده و ترکیب منحصربهفردی از شفافیت سختی و مقاومت ضربه را دارد که برای صنایع روشنایی وخودرویی بسیارمناسب است . پلی کربنات برپایه BPA به دوروش مرزی ومذاب سنتز می شود که درمرزی از فسژن استفاده می شود و این نوع PC آمورف بوده و۱۴۵ Tg= مقاومت ضربه وتحمل دمایی بالا را دارد. با توجه به گرید شاخص جریان مذاب MVR بین ۵ تا ۳۵ است وگریدهای نوری جریان بالاتری دارند . این گرید PC برپایه BPA نسبت به پلیمرهای شفاف مانند PMMAوPS ضربه آیزود و HDT به خوبی بالاتری دارد . PC در شرایط اتسفر جذب رطوبت پایین دارد و با افزایش دمای انتقال شیشه ای جذب بالا می رود. از جمله اصلاح کنندگان PC پلی دی متیل سیلوکسان و مونومرهای اکریلاتی هستند .
آلیاژهای مرسوم پلی کربنات شامل PC/PET,PC/ABS,PC/PBT است