پلی استال POM

پلی استال یا پلی اکسی متیلن (Polyoxymethylene) یکی از پلاستیک های مهندسی با تبلور بالاست که طبیعت متبلورش به آن پایداری ابعادی ومدول بالا داده است. پلی استال از پلیمریزاسیون فرمالدهید در محلول آبی یا تری اکسان در فاز جامد،مذاب،گاز و سوسپانسیون حاصل می‌شود. اما در مقیاس صنعتی بوسیله اکسیداسیون متانول تولید می شود. هموپلیمر پلی استال بدلیل محتوی بالای اکسیژن دردمای بالا ناپایدارحرارتی است و شدیداً مشتعل می شود از این POM معمولا به صورت کوپلیمراستفاده می شود
کومونومرهای آن اتیلن اکساید و پروپیلن اکساید است. پلی استال استحکام وسختی نزدیک به فلزات غیرآهنی دارد و یک ترموپلاست قوی با بالانس منحصربه فرد درخواص شیمیایی ،حرارتی ، مکانیکی و الکتریکی است.
رزین های POM مقاومت سایشی وفرسایشی خوب وهم چنین خواص self lubricating از خودشان نشان می دهند در نتیجه به طور گسترده در قطعات خودرویی ،الکترونیکی والکتریکی استفاده می شوند